Header Ads

Çewa Çêkirna Emêlê Gmail Bi Asanî

Çewa Çêkirna Emêlê Gmailî Gelek Bi Senehi.

Silav bînarani zêde azîz em û hîn digel çewanîya çêkirna emêlê Gmail î bi şêweyeke gelek bi senehi. Hêvîyame ew we hinêt hêja mifayî je werkirn ji bo çewa çêkirna emêlê binave Gmail. Digel rez û silavêt stafê Malperê Mala Kurdan

ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.