Header Ads

Aplîkeîşnek Bo Dîyarkirna Rêjeya Entirnêtê


Babet Zanîna Rêjeya Entirnêtê Bi Aasanî

Silav bíneran di vê vîdeo yê da aplikeîşnek yê li ber destê me ew ji bo dîyarkirna astê entirnêtê. Caran astê entirnêtê yê başe û gelek caran ji yê lawaze. Belê biharîkarîya vi aplikeîşnî em dê zanîn ka entirnêta me çenda başe an ji çenda lawaze. Bele hevalan ef aplikeîşne bi nave " Speedtest " û lînkê vê aplikeîşnê ew we aewa di kevite bin vîdeo yê da. Di gel rêz û silavêt stafê Malperê Mala Kurdan.


Ji bo dagirtina vî aplîkeîşnî vêre Klike


ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.